Про стан води в річках Случ та Хомора

Інформація Баранівського районного лабораторного відділення про стан води в річках Случ та Хомора .

 

Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати

Розглянемо, чи надаються відпустки працівникам, яких переводять з підприємства на підприємство. Чи можна таку відпустку замінити грошовою компенсацією?
Звільнення за переведенням – як воно відбувається?
Особливістю такого звільнення є те, що необхідне клопотання того підприємства, куди працівник переводиться (тобто нового, а на стадії оформлення документів – запланованого нового місця роботи). Крім цього, працівнику слід подати заяву власнику підприємства, з якого він звільняється, адже закон вимагає згоди попереднього роботодавця на припинення трудового договору в порядку переведення на інше підприємство.
В КЗпП немає чіткої процедури переведення працівника за його згодою на інше підприємство. Тому Мінсоцполітики наводило рекомендації щодо оформлення такого переведення у листі від 25.09.2013 р. №175/06/186-13.
Виходячи з цих рекомендацій, алгоритм дій роботодавців та працівника наступний:
Крок 1. Найпершим документом, який має бути оформлено в такому разі, є лист-запит від нового працедавця старому.
Інакше кажучи, власник або уповноважений ним орган підприємства, куди переводиться працівник, повинен надіслати відповідний лист-запит власникові або уповноваженому ним органу підприємства, на якому працює працівник, з проханням звільнити того з роботи на підставі переведення згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП.
Типової форми такого запиту немає. Тож він повинен бути оформлений за правилами вітчизняного діловодства. Крім даних про те, хто і кому надсилає цей лист, в ньому має міститися прохання звільнити конкретного працівника за переведенням. Також у листі доцільно зазначити бажану дату звільнення працівника.
Крок 2. Працівник зобов'язаний подати за старим місцем роботи заяву про звільнення його в порядку переведення згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП.
Таким чином, мабуть, на думку Мінсоцполітики, підтверджується згода працівника на таке переведення. Також працівник повинен подати заяву про прийняття його на роботу в порядку переведення за новим місцем роботи.
Крок 3. Старий працедавець на підставі заяви від працівника і листа-запиту від нового працедавця оформляє наказ про звільнення працівника з відповідною датою і формулюванням.
Крок 4. Новий працедавець оформляє наказ про прийняття працівника на роботу, зазвичай, наступним після його звільнення числом.
Перерви між періодами роботи у старого та нового працедавця у такого працівника, як правило, бути не повинно. Це одна з особливостей звільнення за переведенням, що дозволяє тим працівникам, які мають критичний безперервний стаж за професією, зберігати такий стаж. При цьому з листа Мінсоцполітики випливає, що між працівником і новим працедавцем може бути обумовлена інша дата прийняття на роботу (КЗпП у цьому випадку вимоги про відсутність перерви не встановлює).
Зразки формулювання заяв про звільнення за переведенням, наказу і запису у графі «відомості про роботу» трудової книжки наведено в таблиці.
Таблиця
Зразки оформлення кадрових документів при звільненні працівників
Заява Наказ про звільнення Запис у трудовій книжці
Даю свою згоду на звільнення мене (або «Прошу звільнити мене») 1 червня 2018 р. за переведенням на приватне підприємство «Колосник-17», п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.
Додаток — лист ПП «Колосник-17» від 31.05.2018 р.
31.05.2018 р. Личенко Iрину Сергіївну, бухгалтера, звільнити за її згодою 1 червня 2018 р. за переведенням на приватне підприємство «Колосник-17», п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.
Підстава: лист ПП «Колосник-17»
від 31.05.2018 р., заява Личенко I. С.
Директор В. Музиченко
З наказом ознайомлена I. Личенко 01.06.2018. Звільнена за переведенням на приватне підприємство «Колосник-17», п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.
Наказ №40-к
від 31.05.2018 р.

Не забуваємо! В останній робочий день (день звільнення) старий роботодавець зобов'язаний:
1) видати працівникові належно оформлену трудову книжку;
2) провести з ним розрахунок (якщо у день звільнення працівник не виходив на роботу, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок ст. 116 КЗпП).
На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати:
- копію наказу про звільнення;
- довідку про його роботу на даному підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. Аналогічну довідку треба надати обов'язково, якщо новому роботодавцю перераховується сума компенсації за невикористану відпустку (про що далі).
Новий роботодавець, крім оформлення наказу про прийняття на роботу, проведення інструктажу про правила трудового розпорядку і запису до трудової книжки тощо, має повідомити про новоприйнятого працівника податківців.

Гарантії працівника, звільненого за переведенням
Працівник, що звільнений за переведенням, має ряд гарантій.
Про першу з них ми вже говорили - працівнику, який запрошений на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору на новому підприємстві (ст. 24 КЗпП).
Також відповідно до ст. 26 КЗпП працівнику у разі переведення випробування не встановлюється.
Але зараз ми розглядатимемо гарантію на збереження заробленої за старим місцем роботи, але невикористаної відпустки.

Невикористані відпустки працівника та грошова компенсація
Згідно зі ст. 24 Закону про відпустки, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 цього Закону).
Нагадаємо, що до щорічних відпусток, згідно зі ст. 4 цього Закону, належать:
• основна відпустка (стаття 6 цього Закону);
• додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7 цього Закону);
• додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 цього Закону);
• інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.
У випадку переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні відпусток за його бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник.
У такому разі до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, переведеному працівнику зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи (ст. 81 КЗпП, ст. 9 Закону про відпустки). При цьому щорічна відпустка повної тривалості надається на новому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення
Отже, у працівника, який планує перевестись, є три варіанти:
1. використати зароблені відпустки за старим місцем роботи перед звільненням. Такі відпустки надаються у звичайному порядку;
2. звільнитися за переведенням і отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки;
3. звільнитися за переведенням і використати ці відпустки за новим місцем роботи.

Оподатковуємо компенсацію за невикористану відпустку
Незалежно від того, чи виплачується грошова компенсація за невикористану відпустку самому працівникові, чи вона перераховується наступному роботодавцю, оподатковується вона однаково.
Суми грошових компенсацій за невикористану відпустку належать до додаткової заробітної плати фонду оплати праці (ст. 2 Закону про оплату праці та пп. 2.2.12 Інструкції №5).
Отже, з такої компенсації сплачуються ЄСВ, ПДФО та ВЗ, і робить це роботодавець за попереднім місцем роботи (місцем звільнення працівника). Він же відносить суму такої компенсації до витрат (або нараховує її та суму ЄСВ за рахунок резерву відпускних).
Нараховуємо відпускні на новому підприємстві
На жаль, у Порядку №100 не прописано окремих правил розрахунку відпускних працівникам, прийнятих за переведенням. Тому знову доводиться звертатися до роз'яснень Мінсоцполітики. Слід звернути увагу, що позиція цього органу щодо таких відпускних в останні роки змінилася.
Так, у листі Мінсоцполітики від 22.02.2008 р. №33/13/116-08 зазначалося, що працівник, якого було переведено на роботу на інше підприємство (грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток була перерахована на рахунок цього підприємства), має право на використання щорічної відпустки повної тривалості, а у випадку звільнення - на отримання грошової компенсації.
Пpи цьому середня заробітна плата для oплати часу щорічної відпустки пpацівникові, який пропрацював нa підприємстві, yстанові, організації менше pоку, обчислюється виxодячи з виплaт за фaктичний час роботи нa підприємстві, кyди перейшов працівник, тoбто з пeршого числа мiсяця після oформлення на pоботу до пeршого числа мiсяця, в якoму надається відпустка. Тобто так, як це зазначено у Порядку №100 для решти працівників.
У цьому листі Мінсоцполітики наполягало, що нaрахована за попереднім мiсцем роботи компенсація зa невикористані дні щорічних відпусток i перерахована нa рахунок пiдприємства, на якe перейшов пpацівник, працівникові не виплачується.
Але зараз Мінсоцполітики застосовує протилежний підхід. За ним сума відпускних за дня відпустки, заробленої і невикористаної за старим місцем роботи, виплачується за рахунок отриманої новим роботодавцем компенсації. Ми про це писали тут.
Отже, коли працівник переводиться, йому за старим місцем роботи надають довідку (у довільній формі), в якій зазначається, скільки днів відпустки за ним залишається (не було використано), яка сума компенсації за це перерахована на нове місце роботи (бажано, із зазначенням середньоденної заробітної плати, з якої мають бути оплачені зароблені відпускні).

                              Державний інспектор Ю.В. Гайчук

Держпраці про нюанси стажування студентів на підприємствах

Студенти (учні) можуть пройти стажування на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. Проте законом не передбачена можливість проходження стажування у ФОП.
Держпраці нагадує, що відповідно до ст. 29 Закону «Про зайнятість населення» для створення умов щодо здобуття студентами вищих, учнями професійно-технічних навчальних закладів у вільний від навчання час досвіду практичної роботи за обраною спеціальністю та сприяння їх працевлаштуванню після завершення навчання їм надано можливість проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта.
Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.
Метою стажування є удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткової компетенції та досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків.
Студенти (учні) можуть пройти стажування на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. Законом не передбачена можливість проходження стажування у фізичних осіб - підприємців.
Стажування здійснюється на умовах, визначених договором між стажистом і роботодавцем. Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях затверджено постановою КМУ від 16.01.2013 р. №20.
Строк стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів не може перевищувати шести місяців. Мінімальний строк стажування не регламентується та визначається виходячи з часу, необхідного для виконання індивідуальної програми стажування, та зазначається в договорі про стажування.
Стажування проводиться під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який має досвід та стаж роботи не менш як три роки за професією (спеціальністю), що збігається з професією (спеціальністю), за якою стажист здобуває освіту та проходить стажування.
Керівник стажування разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем). Керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування.
Відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, може оплачуватися додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5% суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи. Оплата здійснюється за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів.
Роботодавці забезпечують оплату виконаних стажистом професійних робіт, якщо такі роботи передбачені індивідуальною програмою стажування.

Державний інспектор Ю.В. Гайчук

Відпустка працівникам, що мають дітей, надається, якщо є хоч один відпрацьований день

Коли у працівника виникає право на таку відпустку?
Додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину-iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, передбачена ст. 19 Закону "Про вiдпустки" та 182-1 КЗпП i не належить до категорiї щорiчних вiдпусток. Але надається вона за певний календарний рік. Адже зазначені категорії працівників мають право щорічно на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
При цьому, на відміну від щорічної основної відпустки, така додаткова відпустка надається повної тривалості незалежно від того, чи відпрацював працівник у роботодавця цілий рік.
У листі від 25.02.2015 р. №76/13/116-15 Мінсоцполітики вже зазначало, що така відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник також не втрачає право на неї в році смерті дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Але право на неї має лише людина, яка працює. Тому реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може за умови, якщо на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день.
Що вважати за «стаж роботи», який дає право на таку додаткову відпустку?
Закон «Про відпустки» норм щодо цього не містить. Отже, Мінсоцполітики трактує ситуацію на свій розсуд.
З одного боку, Мінсоцполітики говорить про те, що право на таку відпустку не залежить від відпрацьованого часу – головне, щоб претендент працював. Зокрема, робота працівника на умовах неповного робочого часу не може бути підставою для зменшення тривалості такої відпустки.
З іншого боку, під «працює» в цьому випадку Мінсоцполітики має на увазі не перебування у трудових відносинах, а буквально – наявність у працівник хоча б одного фактично відпрацьованого робочого дня!
Саме тому Мінсоцполітики наполягає: період перебування у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право на зазначену соціальну відпустку. А за календарні роки, у яких працівниця не відпрацювала жодного дня через перебування у таких відпустках, вона немає права на додаткову відпустку на дітей.
Наприклад, якщо жінка після народження другої дитини (набуття права на таку відпустку) ще не приступала до виконання своїх трудових обов'язків та не відпрацювала жодного робочого дня, а оформила щорічну відпустку, на думку Мінсоцполітики, права на додаткову соціальну відпустку вона немає.
                                      Державний інспектор Ю.В. Гайчук

Допуск до роботи новоприйнятого працівника

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охороні праці, забороняється. Зрозуміло, що це стосується й осіб, які приступають до роботи після укладення трудового договору
Держпраці у нагадує, що трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати певну роботу та правила внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені колективним договором і угодою сторін.
Тому формулювання поняття «до початку роботи» у будь-якому випадку означає заборону допускати працівника до виконання роботи відповідно до трудового договору до того, як будуть виконані вимоги ст. 29 КЗпП. У ній вказано, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:
1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
Коли працівник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення з зазначеними умовами, доцільно запропонувати йому окремо підписом на посадовій інструкції підтвердити факт ознайомлення з посадовою інструкцією.
Є такі роботодавці, які користуються можливістю доручити працівникові виконання обов'язків, що виходять за межі спеціальності, кваліфікації або посади, для роботи за якими приймається працівник. За таких умов ознайомлення з посадовою інструкцією при прийнятті на роботу під розписку буде виключати спори про зміст трудової функції працівника. На відміну від правил п. 4 ст. 29 КЗпП, правило п. 1 додержується далеко не завжди. Тому до початку роботи працівник має повне право задати ті питання, які стосуються його подальшої роботи та особистої безпеки при виконанні посадових обов'язків.
Слід нагадати, що згідно зі ст. 20 Закону «Про охорону праці» допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охороні праці, забороняється. Зрозуміло, що це стосується й осіб, які приступають до роботи після укладення трудового договору.
                                                     Державий інспектор Ю.В. Гайчук

Відзначили День Перемоги

       9 травня голова районної ради Сергій М’ялківький взяв участь у мітингу-реквіємі з нагоди  відзначення 73-річниці Перемоги у Другій Світовій війні. Вшанувати подвиг українського народу, віддати шану всім борцям проти нацизму та загадати про загиблих воїнів і жертв війни прийшли ветерани Великої Вітчизняної війни, діти війни, школярі, трудові колективи, громадськість району.

       Голова районної ради висловив слова подяки усім, хто врятував честь, свободу і незалежність України, хто на фронті і в тилу, в партизанських загонах і підпіллі наближав День Перемоги, хто в важкі повоєнні роки відбудовував країну з руїн.

      Зі словами вітання до присутніх звернулися також міський голова Анатолій Душко, Баранівський районний військовий комісар Олександр Безродний, депутат районної ради Іван Цимбалюк, керівник відокремленого підрозділу «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД» в м.Баранівка та Баранівському районі Віталій Сігнаєвський.

       На мітингу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих солдатів та взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника воїнам-визволителям.

       По завершенню мітингу на всіх  чекав святковий концерт, підготовлений самодіяльними колективами районного Будинку культури.

пер6

пер5

пер4

пер3

пер2

пер1

 

Привітання голови районної ради з Днем Перемоги

карт

Дорогі ветерани, учасники Другої Світової війни!

Шановні жителі Баранівського району!

   8 травня наша Держава відзначає День пам`яті та примирення, 9 травня- День Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

       Перемога над нацизмом дісталася українському народу дорогою ціною, мільйонами життів наших співвітчизників, які пройшли дорогами війни крізь полум’я боїв, страждання і смерть. Ми свято вшановуємо подвиг своїх визволителів, схиляємо голови перед священною пам’яттю всіх, чиї життя забрала війна. Ми вшановуємо ветеранів, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки, тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Вони завжди залишаються для нас взірцем служіння Батьківщині, своєму народу, найкращим людським ідеалам.

       З нагоди свята  бажаємо усім міцного здоров'я і бадьорості, сімейного затишку, миру і благополуччя! Нехай ніколи не покидає Вас радість життя!

 З повагою,

Сергій М’ялківський – голова Баранівської районної ради від депутатського корпусу

 

 

Відкриття баскетбольної площадки в Першотравенській ЗОШ І-ІІІст.

04 травня 2018 року голова районної ради Сергій М'ялківський взяв участь у відкритті баскетбольної площадки в Першотравенській спортивній школі.

в5

в4

в3

в1

в2

Баранівський район прийняв участь у зональних змаганнях обласної спартакіади серед збірних команд органів місцевого самоврядування

4 травня в місті Новоград-Волинський відбулися зональні змагання IX  обласної спартакіади серед збірних команд органів місцевого самоврядування під девізом "Спорт об'єднує всіх в одну команду". Участь  приймали збірні команди Новоград-Волинського, Баранівського, Пулинського та Ємільчинського районів, а також міста Новоград-Волинського.

За результатами змагань Баранівський район посів перше місце у змаганнях із міні-футболу, настільного тенісу,швидких шахів, 4 місце-шашки і 5 місце - волейбол.

діти

шашки

шахи

шикування

 

 

ф5

ф4

ф3

ф2

ф1

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сесія районної ради

Розпорядження

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

 від   05 .05. 2018 року                                                           №26/О-01-03

 

 

Про   скликання  двадцятої

сесії районної ради VІІ скликання

       

     Відповідно до ст.46 Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в

Україні’’ скликати двадцяту  сесію районної ради сьомого скликання 01.06.2018 року о 10.00 год. в залі засідань районної ради.

 

    На розгляд ради вносяться такі питання:

1. Про  оздоровлення та організацію відпочинку дітей і молоді у літній період 2018 року.

2. Про хід виконання рішення районної ради від 10.08.2016 року №157 «Про комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівському районі на 2016 – 2020 роки».      

3. Про хід виконання рішення районної ради від 27.01.2017 року №63 «Про  програму залучення інвестицій в економіку Баранівського району на 2016 – 2020 роки».

4.  Про Програму фінансової підтримки Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини на 2018 рік.

5. Про затвердження розпорядження голови районної державної адміністрації.

6.  Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року №358 «Про районний бюджет на 2018 рік».

7. Питання комунальної власності.

8. Про затвердження розпорядження голови районної ради.

9. Різне.

 

   На сесію ради запросити депутата обласної ради, голову, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації, міського, селищних, сільського голів, керівників підприємств, організацій, установ та громадських організацій району, представників політичних партій та засобів масової інформації.

 

 Голова  районної ради                                                С.С.М’ялківський

Ви тут: Головна Новини Новини