№ 202 "Про районний бюджет на 2017 рік"

БАРАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я № 202

Дев’ята сесія                                                       VІI скликання
від 20.12.2016
Про районний бюджет на 2017 рік
             Заслухавши інформацію начальника управління фінансів районної державної адміністрації Василевського О.В., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2017 рік:
1.1.  Доходи районного бюджету у сумі 288581452,00 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 288326700,00 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 254752,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
1.2.              Видатки районного бюджету у сумі 288581452,00 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 288326700 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 254752,00 гривень;
2. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.
3.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 288326700,00 грн. та спеціальному фонду – 254752,00 грн., згідно з додатком 3.
4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів   районного бюджету у сумі 5000,00 гривень.
5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
6.Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 10000,00 гривень.
7. Затвердити на 2017 рік формулу розподілу між бюджетних трансфертів (іншої субвенції) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування:
- на утримання дошкільних навчальних закладів:
Vosv2017 = Nf * Dvdnz, де
Vosv2017 – видатки по дошкільній освіті на 2017 рік,
Nf – норматив фінансової забезпеченості на 1 дитину.
Зазначений показник визначений для постійно діючих закладів окремо, а для закладів з короткотривалим перебуванням окремо. Визначається шляхом множення коефіцієнта росту базової дотації в 2016 році до 2017 року (складає 1,235) на середню вартість утримання однієї дитини в 2016 році. Для постійно діючих закладів він становить 14816грн., а для закладів з короткотривалим перебуванням 5416грн.
Dvdnz – кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади станом на 01.09.2016 року.
- на утримання закладів культури:
Vkult2017 = Nf * Nao,
де Vkult2017 – видатки по закладах культури на 2017 рік,
Nf – норматив фінансової забезпеченості на 1 жителя.
Зазначений показник визначений шляхом множення коефіцієнта росту базової дотації в 2016 році до 2017 року (складає 1,235) на середню вартість надання послуг установами культури на одного жителя в 2016 році. Він становить 137,59135.
Nao – населення станом на 01.01.2016 року.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 623034,00грн. (додаток №5)».
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 11. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.
у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міста районного значення, селищ, сіл та головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності з наступним затвердженням районною радою.
   14. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.
 15. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною
 

Голова ради                                                               С.С.М’ялківський

Ви тут: Головна Документи Рішення 7-скликання 9 сесія № 202 "Про районний бюджет на 2017 рік"