№ 148 Про внесення змін до контракту з завідуючою комунальної установи «Районний організаційно - методичний центр » Баранівської районної ради Сірук С.В.

 БАРАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я № 148
 

 Сьома   сесія                                                                           VІІ  скликання
від  10. 08. 2016
 Про внесення змін до контракту
 з  завідуючою  комунальної установи
 «Районний організаційно - методичний центр »
 Баранівської   районної ради   Сірук С.В.

          Згідно ст. 43 ч.1 п.20  Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись  Постановою КМУ від 09.12. 2015 року № 1026, Положенням про порядок призначення та звільнення з посади керівників  підприємств, установ, організацій  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району,  враховуючи клопотання комунальної установи «Районний організаційно - методичний центр» Баранівської районної ради від 02. 07. 2016 року  та рекомендації  постійної комісії з питань бюджету та  комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА :
 1. Внести  з 01.07. 2016 року зміни  до контракту  з  завідуючою   КУ «Районний організаційно - методичний центр»  Баранівської районної   ради  Сірук Світланою  Володимирівною шляхом укладення додаткової  угоди,  яка є його невід'ємною частиною ( додається).
2.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної  власності та  відділ з питань спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міста району.

      Голова  ради                                                               С.С.М’ялківський

Результати голосування.


                                                                                                                                             ДОДАТКОВА УГОДА №1

                                           до контракту з  завідуючою комунальної  установи    «Районний організаційно - методичний центр»  Баранівської районної ради  
м.  Баранівка                                                                           10.08. 2016 року
         Баранівська  районна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі  голови районної ради М’ялківського Сергія Сергійовича, з однієї сторони  та  завідуюча комунальної  установи  «Районний організаційно - методичний центр» Баранівської районної ради Сірук Світлана Володимирівна, іменована далі Керівник, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду про внесення змін до контракту, затвердженого рішенням  26 сесії   шостого скликання районної ради  від 25.07.2014 року  №526  про таке:
Змінити пункт 16  розділу ІІІ „Умови матеріального забезпечення керівника"  контракту, виклавши його  в новій редакції , а саме:
Умови оплати праці та  тривалість основної і додаткової відпусток Керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими  ніж передбачено законодавством.
За виконання обов’язків передбачених контрактом Керівнику нараховується заробітна плата  в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
а) посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки ( 13 тарифний розряд)  і   становить  - 2690,00 гривень.
б) надбавки за складність і напруженість  - 20%  і становить - 538,00 гривень.
в) доплати за  вислугу років -  30%   посадового окладу – 807,00 гривень.
г) премії  у розмірі до 50 відсотків  посадового окладу.
Преміювання проводиться  щомісячно,  конкретний розмір премії письмово  погоджується  головою районної ради викладеної  в листі - погодженні за підписом голови районної ради та завізований начальником відділу з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ,міста району, при умові відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам  установи,  за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці та належному виконанні функціональних обов’язків.
У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка за складність і напруженість  скасовується чи зменшується.
                                                                       

Голова  районної ради                                       Завідуюча

                                                                   КУ  «Районний  організаційно -

                                                                              методичний   центр »

                                                                              

 

_________С.С. М’ялківський                              __________   С. В.Сірук

МП                                                                             МП

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 7-скликання 7 сесія № 148 Про внесення змін до контракту з завідуючою комунальної установи «Районний організаційно - методичний центр » Баранівської районної ради Сірук С.В.