№ 55 Про районний бюджет на 2016 рік

БАРАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я № 55

Четверта сесія                                                       VІI скликання
від 27.01.2016

Про районний бюджет на 2016 рік

            Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника управління фінансів районної державної адміністрації Василевського О.В., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2016 рік:
1.1 Доходи районного бюджету у сумі 214242200,00грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 213874600,00грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 367600,00грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
1.2 Видатки районного бюджету у сумі 214242200,00грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 213874600,00грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 367600,00грн;
1.3 Профіцит районного бюджету у сумі 14800,00тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 14800,00грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)згідно з додатком №2 до цього рішення.
1.4 Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 14800,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 213874600,00грн. та спеціальному фонду 367600,00грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 20000,00 гривень.
4.Затвердити на 2016 рік формулу розподілу між бюджетних трансфертів (іншої субвенції) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування:
- на утримання дошкільних навчальних закладів:
Показник обсягу іншої субвенції для бюджетів міста районного значення, селищ міського типу та сіл (V o) визначається за такою формулою:
V o = Pudnz2015 х Kf - Pumbt, де Pudnz20015 – план з врахуваннями змін по закладах дошкільної освіти в 2015 році;
Kf – коригуючий коефіцієнт приведення видатків. На планований бюджетний період K f дорівнює 1,0. 
Pumbt – план з врахуванням змін по міжбюджетних трансфертах наданих міською, селищними, сільськими бюджетами районному бюджету.
- на утримання закладів культури:
Показник обсягу іншої субвенції для бюджетів міста районного значення, селищ міського типу та сіл (V k) визначається за такою формулою:
V k = (Puk2015 + Pub2015) х Kk - Pumbt, де Puk2015 – план з врахуваннями змін по клубах, будинках культури в 2015 році;
Pub2015 – план з врахуваннями змін по бібліотеках в 2015 році;  Kk – коригуючий коефіцієнт приведення видатків. На планований бюджетний період K f дорівнює 1,0.
Pumbt – план з врахуванням змін по міжбюджетних трансфертах наданих міською, селищними, сільськими бюджетами районному бюджету.
5. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення в т.ч.:
   - інша субвенція на утримання дошкільних навчальних закладів в сумі 12344446,00грн.
   - інша субвенція на утримання установ культури в сумі 3390320,00грн.
   - інша субвенція на видатки по виготовленню проектно-кошторисної документації по переводу котельні на тверде паливо Кам’янобрідській селищній раді для Кам’янобрідського ДНЗ.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 35200,00 гривень.
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 100000,00грн. (додаток №5)».
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України. у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міста районного значення, селищ, сіл та головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності з наступним затвердженням районною радою.
14. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.
15. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

Голова ради                                                              С.С.М’ялківський

Ви тут: Головна Документи Рішення 7-скликання 4 сесія № 55 Про районний бюджет на 2016 рік