Протокол 1 сесії

УКРАЇНА
БАРАНІВСЬКА   РАЙОННА     РАДА
П Р О Т О К О Л

   Перша сесія                                                                       VІІ скликання
06.11.2015-11.11.2015
Всього обрано депутатів         - 34                                                    
Присутніх на сесії   06.11.15р.- 33 / список додається /
Присутніх на сесії   11.11.15р.- 31 / список додається /
Запрошених   на сесії 06.11.15р.- 45 / списки додаються /
Запрошених   на сесії 11.11.15р.- 44 / списки додаються /
В роботі сесії приймають участь:
Пилипчук Г.В.- прокурор Баранівського району, Гнатюк О.І – начальник районного відділу УМВС України в Житомирській області
Першу сесію районної ради сьомого скликання відповідно до п.3 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відкрив голова територіальної виборчої комісії Виноградець Віктор Олександрович.
1.СЛУХАЛИ: Виноградця В.О - голову районної територіальної виборчої комісії, який проінформував про підсумки виборів депутатів районної ради, які відбулися 25.10.2015 року /додається /.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про підсумки виборів депутатів районної ради та визнання їх повноважень» /Додається/.
Рішення прийнято: за -33, проти – не має, утримались – не має.
Голова територіальної виборчої комісії Виноградець В.О. вручив посвідчення депутатам районної ради.
Виступили: Вельчинський М.Р. – голова райдержадміністрації, привітав новообраних депутатів районної ради. Подякував заступнику голови районної ради попереднього скликання Цицюрі В.О. за плідну роботу, співпрацю у вирішенні питань територіальних громад.
Ільчук Л.В. - Полянківський селищний голова, подякувала заступнику голови районної ради Цицюрі В.О. за роботу, за співпрацю районної ради з сільськими, селищними та міською радами.
2. СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасової президії.
Виступив: Виноградець В.О.- голова територіальної виборчої комісії, повідомив депутатів про те, що за пропозицією оргкомітету по проведенню першої сесії запропоновано робочу президію обрати в кількості 5 депутатів від партій, які мають найбільше представництво в раді:
Шлінчак Петро Миколайович - від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», Осташевська Наталія Юріївна - від політичної партії Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина», Рибкіна Лариса Вікторівна - від політичної партії «Українське об’єднання патріотів –УКРОП», Линок Петро Васильович – від Народної партії, Строєв Ігор Миколайович – від політичної партії «Опозиційний блок».
ВИРІШИЛИ: Обрати тимчасову президію в складі:
Шлінчак Петро Миколайович
Осташевська Наталія Юріївна
Рибкіна Лариса Вікторівна
Линок Петро Васильвич
Строєв Ігор Миколайович.
Рішення прийнято: за – 33, проти – не має, утримались – не має.
Головуючий на сесії член президії Шлінчак П.М.
3.СЛУХАЛИ: Про обрання секретаріату сесії.
Ворощук С.А. – депутат районної ради, вніс пропозицію обрати секретаріат в складі Нікітчина Г. Ю. , Солощука В. І., Купчинського А.Й.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат в складі трьох депутатів:
1.Нікітчин Григорій Юрійович;
2.Солощук Володимир Іванович;
3.Купчинський Анатолій Йосипович.
Рішення прийнято: за – 33. проти – не має, утримались – не має.
4.СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.
Виступили: Шлінчак П.М. – депутат районної ради, повідомив, що за пропозицією організаційного комітету з підготовки та проведення першої сесії пропонується обрати лічильну комісію в складі 8 депутатів, по одному представнику від кожної політичної партії: Цимбалюка І.І., Ліскова В. І., Костецьку О.Д, Ященка В.О., Поліщука В.Й., Кравчук Т.В., Півня В. В., Нехрищенюк Т.О.
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі 8 депутатів:
1.Цимбалюк Іван Іванович
2.Лісков Вадим Іванович
3.Костецька Олена Дмитрівна
4.Ященко Віктор Олександрович
5.Поліщук Володимир Йосипович
6.Кравчук Тетяна Василівна
7.Півень Василь Володимирович
8.Нехрищенюк Тетяна Олександрівна
Рішення прийнято: за – 33, проти – не має, утримались – не має.
5.СЛУХАЛИ: Про обрання голови районної ради
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, вніс пропозицію включити в бюлетень для таємного голосування кандидатуру М’ялківського Сергія Сергійовича для обрання головою районної ради. Зокрема він відмітив, що М’ялківський С.С. має досвід роботи, знає проблеми району.
Ященко В.О – депутат районної ради, вніс пропозицію включити в бюлетень для таємного голосування кандидатуру Линка Петра Васильовича для обрання головою районної ради.
М’ялківський С.С. – депутат районної ради, ознайомив депутатів з своєю трудовою діяльністю та представив своє бачення організації роботи районної ради. Серед основних питань він виділив гласність і прозорість в роботі, активну участь депутатів при підготовці питань до розгляду радою. Також звернув увагу на тісну співпрацю з райдержадміністрацією у вирішенні всіх питань, що стоять перед територіальними громадами.
Линок П.В – депутат районної ради, ознайомив депутатів зі свою біографією і підкреслив чому балотується на посаду голови ради, тому що вибори повинні проходити на альтернативній основі, має намір протистояти корупційним діянням і висловлювати в цих питаннях принципову позицію, працювати так, щоб в депутатському корпусі була єдність. На перший план ставити інтереси громади, сприяти розвитку бізнесу, надавати всіляку підтримку учасникам АТО та їх сімей.
Домашин Ю.Г.- Довбиський селищний голова, відмітив, що всі рішення які прийматимуться районною радою мають важливе значення і основними їх виконавцями будуть сільські, селищні ради, тому повинна бути тісна співпраця новообраного голови з територіальними громадами та райдержадміністрацією, особливо при формуванні і прийнятті бюджету, щоб ради не були статистами, а були активними учасниками його формування. Підтримав кандидатуру М’ялківського С.С. тому, що в попередні роки, коли він працював на посаді голови РДА, а Вельчинський М.Р. на посаді голови ради і була тісна співпраця.
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, головуючий, повідомив, що кандидати на посаду голови виступили, вніс пропозицію припинити обговорення.
Рішення прийнято: за – 33 , проти - не має, утримались – не має.
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, головуючий, вніс пропозицію в бюлетень для таємного голосування по обранню голови районної ради включити кандидатури депутатів Линка Петра Васильовича та М’ялківського Сергія Сергійовича.
Рішення прийнято: за- 33 , проти – не має, утримались – не має.
6.СЛУХАЛИ: Костецьку О.Д.- депутат районної ради, член лічильної комісії, яка проінформувала, що відбулося організаційне засідання лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрано Костецьку Олену Дмитрівну, секретарем Півня Василя Володимировича.
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол організаційного засідання лічильної комісії (додається).
  Рішення прийнято: За – 33, проти – не має, утримались – не має.
Костецька О.Д. – голова лічильної комісії, ознайомила депутатів з порядком проведення таємного голосування.
Для підготовки бюлетенів оголошено перерву на 15 хвилин.
Проведено голосування.
7.СЛУХАЛИ: Костецьку О.Д. – голову лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з результатами таємного голосування про обрання голови районної ради. За результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав більшості голосів. Голову районної ради не обрано.
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол № 1 лічильної комісії по результатах виборів голови Баранівської районної ради (додається).
Рішення прийнято: За – 33 , проти – не має , утримались – не має.
Осташевська Н.Ю.- депутат районної ради, головуюча, повідомила, що відповідно до регламенту необхідно продовжити висунення нових кандидатур на посаду голови ради.
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, вніс кандидатуру депутата М’ялківського С.С.
Ященко В.О.- депутат районної ради, вніс кандидатуру депутата Линка П.В.
Осташевська Н.Ю.- депутат районної ради, головуюча, внесла пропозицію в бюлетень для таємного голосування по обранню голови районної ради включити кандидатури депутатів Линка Петра Васильовича та М’ялківського Сергія Сергійовича.
Рішення прийнято: За- 33 , проти – не має, утримались – не має.
Для підготовки бюлетенів оголошено перерву на 15 хвилин.
Проведено голосування.
8.СЛУХАЛИ: Костецьку О.Д. – голову лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з результатами таємного голосування про обрання голови районної ради. За результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав більшості голосів. Голову районної ради не обрано.
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол № 2 лічильної комісії по результатах виборів голови Баранівської районної ради (додається).
Рішення прийнято: За – 33 , проти – не має , утримались – не має.
Рибкіна Л.В. - депутат районної ради, головуюча, повідомила, що відповідно до регламенту необхідно продовжити висунення нових кандидатур на посаду голови ради.
Строєв І.М. – депутат районної ради, вніс свою кандидатуру на голову районної ради. Відмітив, що в разі підтримки його кандидатури зробить все, щоб районна рада працювала на належному рівні.
Рибкіна Л.В. – депутат районної ради, внесла свою кандидатуру на посаду голови районної ради.
Ковальський О.В. - депутат районної ради, заявив, що під час революції Гідності відстоювали питання оновлення влади і ті хто в той період очолював владу не мають права балотуватись.
Ворощук С.А. - депутат районної ради, зробив заяву, що представники політичної партії ВО «Батьківщина» не будуть брати участі у цьому спектаклі і залишають зал засідань.
/Депутати від політичної партії ВО «Батьківщина» залишили зал засідань./
Козеренко В.П. – депутат районної ради – відмітила, що окремим депутатам не слід проявляти свої амбіції і тактично вести себе відносно інших депутатів. Порекомендувала оголосити перерву в сесії і узгодити політичними партіями кандидатури на посаду голови районної ради.
Вельчинський М.Р. - голова райдержадміністрації, повідомив, що в регламенті в ст.30 вказано, що одному і тому ж кандидату на посаду голови районної ради не можна висуватись більше двох разів на одній сесії. Запропонував оголосити перерву   на 10 хвилин для зустрічі з представниками політичних партій для узгодження питання.
Оголошено перерву на 10 хвилин.
Строєв І.М. – депутат районної ради, повідомив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру.
Савчук В.А. – депутат районної ради, повідомив, що депутати від політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» будуть підтримувати кандидатуру Рибкіної Л.В.
Шлінчак П.М. - депутат районної ради, головуючий, вніс пропозицію в бюлетень для таємного голосування по обранню голови районної ради включити кандидатуру депутата Рибкіної Лариси Вікторівни.
Рішення не прийнято: За – 8 , Проти – 22 , утримались – 3.
Вельчинський М.Р. – голова райдержадміністрації, вніс пропозицію створити робочу групу з числа тимчасової президії і депутатів від політичних партій, що не увійшли до складу президії, яка опрацює регламент і внесе пропозиції щодо подальшої роботи сесії та оголосити перерву до середи 11.11.2015 року.
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, головуючий, поставив на голосування пропозицію Вельчинського М.Р. про створення робочої групи. До складу включити членів тимчасової президії Линка П.В., Строєва І.М., Шлінчака П.М., Осташевську Н.Ю., Рибкіну Л.В. та депутатів Ковальського О.В., Кравчук Т.В., та Півня В.В.
Рішення прийнято: за- 32, проти – не має, утримались – 1.
Оголошується перерва.
11 листопада 2015 року.
Присутніх на сесії   11.11.15р. - 31 депутат
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, головуючий, проінформував, що за дорученням сесії створена робоча група, яка провела засідання і вносить свої пропозиції:
1.На першій сесії сьомого скликання керуватись регламентом шостого скликання внісши до нього такі зміни:
- в статті 30 регламенту вилучити абзац 7 «Кандидатура на посаду голови ради не може висуватись більше двох раз під час однієї сесії».
- в статті 33 регламенту абзац перший після слів: «на термін повноважень ради» доповнити реченням «Голова ради може вносити для обрання заступником голови ради таємним голосуванням одну або декілька кандидатур на альтернативній основі».
Робоча група рекомендує:
- в бюлетені про обрання голови та заступника голови внести графу «не підтримую жодного»;
- не голосувати «проти» під час внесення кандидатур до бюлетеня про таємне голосування, адже це обмежує право кандидата бути обраним головою чи заступником.
- при потребі за проханням політичних партій перед голосуванням за кандидатури на посаду голови оголошувати перерву для зустрічі кандидатів з політичними партіями та визначення по голосуванню.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про внесення змін до рішення районної ради від 07.12.2010р. № 12 «Про регламент роботи районної ради» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримався – не має.
Вирішили: Прийняти рекомендації робочої групи та врахувати під час проведення виборів голови та заступника голови районної ради.
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має. утримались – не має .
9. СЛУХАЛИ: Осташевську Н.Ю – депутата районної ради, головуючу, яка запропонувала перейти до розгляду питання про обрання голови районної ради та вносити кандидатури.
Шлінчак П.М. – депутат районної ради, вніс кандидатуру М’ялківського С.С.
Ященко В.О. – депутат районної ради, вніс кандидатуру Линка П.В.
Осташевська Н.Ю.- депутат районної ради, головуюча, внесла пропозицію в бюлетень для таємного голосування по обранню голови районної ради включити кандидатури депутатів Линка Петра Васильовича та М’ялківського Сергія Сергійовича.
Рішення прийнято: за- 31, проти – не має, утримались – не має.
Для підготовки бюлетенів оголошено перерву на 15 хвилин.
Проведено голосування.
10.СЛУХАЛИ: Костецьку О.Д. – голову лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з результатами таємного голосування про обрання голови районної ради. За результатами таємного голосування більшість голосів набрав М’ялківський С.С., який вважається обраним головою районної ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол № 3 лічильної комісії по результатах виборів голови Баранівської районної ради (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має , утримались – не має.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про обрання голови районної ради» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
М’ялківський С.С. – голова районної ради, прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування та підписав її.
Вельчинський М.Р. – голова райдержадміністрації привітав М’ялківського С.С. з обранням на посаду голови ради, побажав успіхів та спільної співпраці у вирішенні питань, що стосуються району та територіальних громад.
11.СЛУХАЛИ: М’ялківського С.С. – голову районної ради, який озвучив порядок денний сесії.
На розгляд вносяться питання:
1. Про обрання заступника голови ради.
2.Про присвоєння рангу та оплату праці голови районної ради.
3.Про присвоєння рангу та оплату праці заступника голови районної ради.
4. Про утворення постійних комісій районної ради.
5. Про робочу групу з питань підготовки проекту регламенту роботи районної ради VII скликання.
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
12.СЛУХАЛИ : Про обрання заступника голови районної ради.
М’ялківський С.С.- голова ради, вніс пропозицію оголосити перерву на 10 хвилин, щоб провести консультації з керівниками політичних партій щодо узгодження кандидатури на посаду заступника голови ради.
М’ялківський С.С. - голова ради, вніс кандидатуру Кравчук Тетяни Василівни для обрання заступником голови ради.
М’ялківський С.С. - голова ради, вніс пропозицію в бюлетень для таємного голосування по обранню заступника голови районної ради включити кандидатуру Кравчук Т.В.
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
Для підготовки бюлетенів оголошено перерву на 15 хвилин.
Проведено голосування.
13.СЛУХАЛИ: Костецьку О.Д. – голову лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з результатами таємного голосування про обрання заступника голови районної ради. За результатами таємного голосування заступником голови ради обрано Кравчук Т.В.
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол лічильної комісії по результатах виборів заступника голови Баранівської районної ради (додається).
Рішення прийнято: За – 31 , проти – не має , утримались – не має.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про обрання заступника голови районної ради» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
Виступили: Цицюра В. О. - заступник голови ради попереднього скликання, який привітав депутатів з обранням, побажав спільної співпраці органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади району у вирішенні важливих питань.
Цицюра В.О. вручив символ влади – булаву голові районної ради М’ялківському С.С.
14. СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу та оплату праці голови районної ради.
Доповідач: Михалюк В.П - керуючий справами виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про присвоєння рангу та оплату праці голови районної ради» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
15.СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу та оплату праці заступника голови районної ради.
Доповідач: Михалюк В.П - керуючий справами виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про присвоєння рангу та оплату праці заступника голови районної ради» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
16.СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій районної ради.
   Доповідач: Михалюк В.П - керуючий справами виконавчого апарату районної ради, проінформував депутатів, що на засіданні організаційного комітету з питань підготовки та проведення першої сесії було рекомендовано створити чотири постійних комісії:
1. з питань бюджету та комунальної власності;
2. з питань законності правопорядку, прав людини, регламенту та депутатської етики;
3. з питань агропромислового комплексу, промисловості, бізнесу та соціально - економічного розвитку району ;
4. з питань охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту населення.
Депутат районної ради Ковальський О.В., вніс пропозицію створити п’яту комісію з питань захисту прав учасників АТО та сприяння вирішенню соціальних питань їх сімей.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про утворення постійних комісій районної ради» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
17. СЛУХАЛИ: Про робочу групу з питань підготовки проекту регламенту роботи районної ради VII скликання.    
Доповідач: Михалюк В.П.- керуючий справами виконавчого апарату районної ради, запропонував включити до складу робочої групи М’ялківського С.С. - голову районної ради, Кравчук Т.В. - заступника голови районної ради та депутатів Ковальського О.В., Півня В.В., Рибкіну Л.В., Козеренко В.П.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення: «Про робочу групу з питань підготовки проекту регламенту роботи районної ради VII скликання» (додається).
Рішення прийнято: за – 31, проти – не має, утримались – не має.
 

 

Голова районної ради                                                                 С. С. М’ялківський