№ 580 Про районний бюджет на 2015 рік

БАРАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я  № 580

Тридцять перша сесія                                                       VІ скликання
від  23.01.2015 

Про районний бюджет на 2015  рік

            Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника управління фінансів районної державної адміністрації Каліновського В.З. та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2015 рік:
1.1 Доходи районного бюджету у сумі 171718700грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  171368000,00грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 350700,00грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
1.2 Видатки районного бюджету у сумі 171718700,00грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 171270000,00грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 448700,00грн;
1.3 Профіцит районного бюджету у сумі 98000,00тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 98000,00грн.,  напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)згідно з додатком №2 до цього рішення.
1.4 Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 98000,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 171270000,00грн. та спеціальному фонду 448700,00грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 3.  Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 20000,00 гривень.
4.Затвердити на 2015 рік формулу розподілу міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування:
- на утримання дошкільних навчальних закладів:
Показник обсягу іншої субвенції для бюджетів міста районного значення, селищ міського типу та сіл (V o) визначається за такою формулою:
V o = Vf х Kf,
де Vf – фактичні видатки по закладах дошкільної освіти в 2014 році;
Kf – коефіцієнт приведення видатків. На планований бюджетний період K f дорівнює 1,02347.
- на утримання закладів культури:
Показник обсягу іншої субвенції для бюджетів міста районного значення, селищ міського типу та сіл (V k) визначається за такою формулою:
V k = (Vkf + Vbf) х Kk,
де Vkf – фактичні видатки по клубах, будинках культури в 2014 році;
Vbf – фактичні видатки по бібліотеках в 2014 році;
Kk – коефіцієнт приведення видатків. На планований бюджетний період K f дорівнює 1,037.
5. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
 6.  Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 20000,00 гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік:
 у частині доходів є надходження, визначені  статтями 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 12. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2015 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міста районного значення, селищ, сіл та головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності з наступним затвердженням районною радою.
13.  Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.
14. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною
 

Заступник голови районної ради                                                                       В.О.Цицюра

Ви тут: Головна Документи Рішення 6-скликання 31 сесія № 580 Про районний бюджет на 2015 рік