№ 450 Про районний бюджет на 2014 рік

БАРАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я  №450

 

Двадцять друга сесія                                                          VІ скликання
від  28.01.2014 

Про районний бюджет
на 2014  рік

             Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Баранівської районної державної адміністрації Каліновського В.З., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 185582792,00грн., в тому числі:
дотація вирівнювання в сумі 86517400,00грн.
додаткова дотація – 615300,00грн.
субвенції з державного бюджету – 86291200,00грн.
інші субвенції з обласного бюджету – 30000,00грн.
1.1 Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 184118492,00грн., спеціального фонду районного бюджету 1464300,00грн., у тому числі бюджет розвитку 30000грн., (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 185582792,00грн., у тому числі:
дотація вирівнювання - 18063660,00грн.
субвенції – 2069500,00грн.

2.1 Обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі 174638092,00грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету 10944700,00грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) районного бюджету.

3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року №538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року №308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету, затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

4. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 9480400,00грн. (додаток 6), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5.  Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 9480400,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6.  Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  10000,00грн.

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

7.1 дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ та міста у сумі 18063660,00грн.;

7.2 іншої субвенції загального фонду у сумі 755400,00грн., в тому числі:
7.2.1 міському бюджету Баранівської міської ради на видатки по позашкільній освіті в сумі 702300,00грн.;
7.2.2 сільському бюджету Рогачівської сільської ради  на видатки по позашкільній освіті в сумі 53100,00грн.

7.3 субвенції спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населенних пунктах в сумі 1115100,00грн.

8. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам сіл, селищ та міста районного значення здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від доходів загального фонду  районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету згідно із додатком № 4 до цього рішення.

Перерахування коштів недоотриманої суми дотації вирівнювання, проводиться не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним.

9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 162000,00грн.

10. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2014 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міста районного значення, селищ та сіл за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності з наступним затвердженням районною радою.

12.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету району, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Дозволити районній державній адміністрації в особі управління фінансів районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Головним розпорядникам коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

16. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова районної ради                                                    І.М.Строєв

Ви тут: Головна Документи Рішення 6-скликання 22 сесія № 450 Про районний бюджет на 2014 рік