Про заходи щодо забезпеченнядоступу до публічної інформації.

Розпорядження

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

№ 51  від 11.07. 2011року

 Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

     З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

1.2. Керуючого справами виконавчого апарату районної ради відповідальним  за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.

2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.

4. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради     Михалюку В.П, начальнику загального відділу виконавчого апарату  ради Башинській В.С. визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, депутатську кімнату.

5.   Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Башинській В.С. :

5.1. Запровадити облік запитів на інформацію  на паперових носіях.

5.2. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради на інформаційному стенді районної ради.

5.3. Забезпечити оприлюднення  інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

5.4. Внести зміни до посадових інструкцій  працівників до 01.08.11, де передбачити здійснення функцій, визначених у даному розпорядженні.

6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради                 Михалюку В.П.. та начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Башинській В.С. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна  рада і яка використовується в районній раді.

            7. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради Цимбалюк Л.А :

         7.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

         7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  районної  ради  Цицюру В.О.. та керуючого справами виконавчого апарату районної ради Михаюка В.П.

 

Голова ради                                                                          І.М.Строєв

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради   

від 11.07.2011  № 51

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 

Розпорядник інформації:  Баранівська районна рада

 

Комуголові Баранівської районної ради  Строєву І.М.

 

 

П.І.Б. запитувача (назва юридичної  особи, об’єднання громадян)

 

Адреса запитувача (домашня, юридична)

 

П.І.Б. представника запитувача,  посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)

 

 

 

Загальний опис необхідної  інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

  

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

 

 

 

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Підпис

 

  Зареєстровано ________________________________________

Заступник голови                                                 В.О.Цицюра

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради

від 11.07.2011р  № 51

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.

 

 

2. Приймання та  реєстрація запитів на інформацію

 

2.1. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

2.3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

2.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланках відповідно до затверджених розпорядженням голови районної ради форм запитів на інформацію від фізичної, юридичної осіб та об'єднань громадян. Запитувачі мають право надавати запити, оформлені за довільною формою.

2.5. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної  ради, приймаються централізовано спеціалістом І категорії загального відділу виконавчого апарату районної ради, реєструються та терміново передаються керуючому справами виконавчого апарату районної ради або особі, що його замінює.

2.6. Запити на інформацію реєструються в книзі реєстрації запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження.

2.7. Датою надходження запиту на інформацію до Баранівської районної ради є дата реєстрації запиту в книзі реєстрації на інформацію.

 

3. Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них

 

3.1. Попередній розгляд запитів на інформацію проводить керуючий справами виконавчого апарату районної ради  або особа, яка його замінює, невідкладно з часу надходження такого запиту, готує проект резолюції голови ради із зазначенням терміну виконання та терміново подає його на розгляд голові ради.

3.2. Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію  запит терміново передається виконавцю для його розгляду та підготовки необхідної відповіді.

3.3. Термін надання відповіді на інформаційний запит складає п’ять робочих днів.

3.4. У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації, термін підготовки відповіді на запит може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту надходження запиту повідомляється заявнику.

3.5. Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною реєстрацією в книзі обліку  запитів на інформацію.

3.6. Датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в книзі обліку запитів на інформацію.

 

4. Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію

 

 

4.1.Загальний відділ виконавчого апарату районної ради  завчасно попереджає виконавця про необхідність та термін  надання відповіді на запит   , узагальнює роботу із зверненнями.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                 В.О.Цицюра

 

.

 

Ви тут: Головна Документи Публічні документи Про заходи щодо забезпеченнядоступу до публічної інформації.