Положення про політику уникнення конфлікту інтересів в комунальному підприємстві «Полісся» Баранівської районної ради

Затверджено
наказ № 6
від 19.02.2016 року

Положення
про політику уникнення конфлікту інтересів
в комунальному підприємстві «Полісся» Баранівської районної ради.

1.Вступ

1.1.З метою забезпечення прозорого, відкритого та виваженого механізму прийняття рішень керівництвом комунального підприємства «Полісся» Баранівської районної ради з питань протидії корупції, дотримання етичних норм у роботі комунального підприємства, застосовується Положення про політику уникнення конфлікту інтересів (надалі Положення).

Положення передбачає визначення та розв'язання конфлікту інтересів в комунальному підприємстві у разі виникнення такої ситуації та визначає порядок дій для її вирішення.

2. Визначення понять і термінів.

2.1.Конфлікт інтересів – може виникати коли задіяна особа бере участь у розгляді питання , в результаті вирішення якого задіяна або асоційована особа, асоційована установа, має можливість отримати будь-які матеріальні блага, як визначено у п.2.6.

2.2.Задіяна особа – керівник комунального підприємства, головний бухгалтер або інший працівник підприємства в діях якого можуть бути ознаки конфлікту інтересів.

2.3. Асоційована особа – це член родини або родич задіяної особи.

2.4. Асоційована установа – організація чи установа, де задіяна особа працює або входить до складу керівного чи виборного органу, організація чи установа, з якою задіяна особа має домовленість про співпрацю, в результаті якої можливе отримання матеріальних благ.
2.5. Особиста участь означає прийняття безпосередньої участі задіяної особи у прийнятті рішення, в результаті якого можливе отримання матеріальних благ задіяною особою, асоційованою особою або асоційованою установою.
2.6. Матеріальні блага – матеріальна винагорода, премія, послуга, придбання матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

3.Прозорість та повідомлення інформації.

3.1.Задіяна особа зобов'язана повідомляти районну раду про виникнення або існування імовірності виникнення конфлікту інтересів, характер цього конфлікту.
3.2. Всі задіяні особи мають бути поінформовані щодо «Положення про політику уникнення конфлікту інтересів».

3.5. Кожна задіяна особа зобов'язана підписати заяву Про ознайомлення з Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів.

4.Порядок дій у разі виникнення конфлікту інтересів

4.1.У разі надання задіяною особою інформації про можливість виникнення конфлікту інтересів , задіяна особа не бере участь у вирішенні питання, яке може призвести до конфлікту інтересів.

4.2.У разі виникнення конфлікту інтересів зі сторони посадової особи( керівника підприємства), надається право підпису головному бухгалтеру підприємства.

5.Поширення положення

5.1.Положення набирає чинності одразу після видання наказу по підприємству і відповідного запису в книзі наказів.

5.2. Копія Положення, а також заява Про ознайомлення з Положенням розміщуються на веб-сайті Баранівської районної ради.

В.о.директора КП «Полісся» І.Строєв.

Головний бухгалтер Л.Харахордіна.

Голова профкому В. Войтович.

КП «Полісся»
Баранівської районної ради

 

ЗАЯВА
про ознайомлення з політикою уникнення конфлікту інтересів

Я ,_______________________________________________________________,
засвідчую, що ознайомився (-лася) з Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів, яке розроблене і діє в комунальному підприємстві «Полісся» Баранівської районної ради від ___ ________ 2016 року.
У разі виникнення ситуації конфлікту інтересів я зобов'язуюсь повідомити районну раду про імовірність виникнення конфлікту та дотримуватися вимог зазначеного Положення.

______________ ______________________

Ви тут: Головна Документи Публічні документи Положення про політику уникнення конфлікту інтересів в комунальному підприємстві «Полісся» Баранівської районної ради