Останні новини

Графік засідань постійних комісій у липні 2018 року ( підготовка до 21 сесії)

Графік засідань постійних комісій у липня 2018 року можна переглянути тут

У яких випадках не можна звільняти жінку?

Державна служба з питань праці роз'яснила, у яких випадках не можна звільнити жінку з роботи
Відповідно до ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням, - повідомляє Держпраці.
Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Також забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.
При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Державний інспектор Ю.В. Гайчук

Як правильно порахувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів?

Держпраці надала роз'яснення щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та правильності його обчислення
Підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізособи, які використовують найману працю, із середньообліковою кількістю штатних працівників облікового складу в рік від 8 до 25 осіб повинні забезпечити 1 робоче місце для працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо цей показник складає 25 і більше осіб, то норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю збільшиться до 4% (ст. 19 Закону №875), - інформує Держпраці.
Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників за рік роботи підприємства становить сім осіб, підприємство не підпадає під зазначену норму Закону №875.
Проводячи розрахунок нормативу, кількість робочих місць слід заокруглювати до цілого значення. Так, наприклад, для підприємства, середньооблікова чисельність штатних працівників за рік, у якому 35 осіб, цей норматив – одне робоче місце (35*4=1,4).
Варто зауважити, що виконання нормативу робочих місць у зазначеній кількості вважається працевлаштування підприємством осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. При цьому, не має значення режим роботи такого працівника: повний робочий час чи 0,5 ставки (неповний робочий час).
Розраховуючи норматив, потрібно правильно визначити середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за рік. Даний показник обчислюється за пп. 3.2.5 і 3.2.6 Інструкції № 286, а також потрібний для правильного заповнення звіту за формою №10-ПІ.
визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і вилучаючи тих, які вибули в цей день. При цьому, в обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день ураховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто всі працівники, які перебувають у трудових відносинах. Перелік категорій працівників, які включаються до облікової кількості, міститься в п. 2.4 і 2.5, тих, які не включаються, - в п. 2.6 Інструкції №286.
Держпраці звертає увагу на те, що Інструкцією №286 визначено окремі особливості віднесення до облікової кількості штатних працівників певних категорій, а саме:
1) працівники, які прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на неповний робочий час (день або робочий тиждень) в обліковій кількості враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці;
2) внутрішні сумісники (працівники, які одержують на одному підприємстві дві, півтори ставки) в обліковій кількості штатних працівників враховуються як одна фізособа.
Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які мають уточнюватися відповідно до наказів про прийняття, переведеня працівника на іншу роботу та припинення трудового договору. Саме тому, спочатку потрібно правильно розраховувати середньооблікову кількість штатних працівників за кожен день. Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників, які з'явились або не з'явилися на роботу. Для розрахунку цього показника враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені пп. 2.4 і 2.5 Інструкції №286, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.
Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. У випадку двох або більше вихідних чи святкових і неробочих днів поспіль кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував. Якщо на підприємстві працює однакова кількість працівників, не важко розрахувати 4%-й норматив. Однак, якщо кількість працюючих упродовж місяця змінюється, потрібно правильно розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників.
Якщо підприємство працювало неповний місяць (новостворене, ліквідоване чи має сезонний характер роботи), показник середньооблікової кількості штатних працівників визначається діленням суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці (включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи) на число календарних днів у звітному місяці.
До новостворених підприємств не належать підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або несамостійних підрозділів.
Середньооблікова кількість штатних працівників за рік обчислюється підсумовуванням середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та діленням одержаної суми на 12.
Державний інспектор Ю.В. Гайчук

Ви тут: Головна